علوم سال دوم دبستان پیام رمز را پیدا کن 1

حجم فایل : 2.2 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 7
بنام خدا علوم دوم دبستان پیام رمز را پیدا کن 1 در این فصل با اهمیت نور و صدا آشنا می شوید .
ما بیشتر اطلاعات و آگاهی های محیط اطرافمان را به وسیله ی نور و صدا دریافت می کنیم .
تلفن ، رادیو ، ضبط صوت و ... وسایلی هستند که از طریق صدا و بعضی از وسایل مانند آمبولانس ، ‌ماشین پلیس ، تلویزیون از طریق نور و صدا اطلاعات را دریافت و ارسال می کنیم .
آمبولانس به کمک نور و صدا به رانندگان خبر می دهد که راه را برای حرکت سریع او باز کنند و وقتی ما از نزدیک شدن آمبولانس خبردار می شویم باید سریع راه را برایش باز کنیم .
افراد نابینا با شنیدن صدای آژیر و افراد ناشنوا با دیدن نور چراغ ، متوجه وجود ماشین پلیس و ... می شوند . تبادل اطلاعات با لرزش اجسام صدا تولید می شود .
در واقع بدون حرکت ، هیچ صدایی وجود ندارد .

انواع صدا بلند : مثل ریزش کوه ، انفجار نارنجک
کوتاه : نم نم باران ، شُر شُر آب رودخانه
کلفت ( بم ) : صدای مردان
نازک ( زیر ) : صدای زنان صدا چگونه به وجود می آید ؟ بعضی از صداها پیام رسان ( ‌هشدار دهنده ) هستند : مثل تلفن
بعضی از صداها خوشایند هستند : مثل آواز پرندگان
بعضی از صداها ناخوشایند هستند : مثل انفجار ، شکستن شیشه زندگی و صدا پایان...